Mapa dirigintelui 2016-2017

Portofoliu dirigintelui 2018 – 2019. Programa Scolara pentru Consiliere si orientare – clasele a IX-a – a XII-a. Programa Scolara pentru Consiliere si orientare – Invatamant Profesional. Fisa de caracterizare a …

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Anul școlar. 2016 – 2017. 30 sept. 2016. Anul școlar 2016. – 2017. Discuții pe marginea noutăților legate de activitatea dirigintelui. Demararea unor proiecte.

privind activitatea comisiei dirigintilor în anul şcolar 2016-2017. Inspector școlar General portofoliul dirigintelui şi la dosarul consilierului educativ. Planificarea  21 Oct 2016 FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE 2016-2017. Page 1. NR. Mapa catedrei. Portofoliul individual si in mapa dirigintelui. 6.5. PLANUL OPERAȚIONAL AL CEAC pe anul școlar 2016-2017. Colegiul I. PORTOFOLIUL COMISIEI Я Mapa activității educative – caietul dirigintelui. Protecţie Sociala „Bani de liceu” pentru anul şcolar 2016-2017. - preşedinte: prof. Corneliu Romaşcu (13) elaborează portofoliul dirigintelui. ÎNDATORIRILE  În anul de studii 2016-2017 membrii comisiei metodice „Limbi străine” au organizat şi cerc rezultatele fiind stocate într-o mapă specială. procesului educaţional, fişa postului, lista elevilor, caracteristica clasei, Agenda dirigintelui,.

În atenţia persoanelor interesate pentru cursurile de pregătire psihopedagogică si metodică a maiştrilor instructori. Persoanele care doresc să urmeze aceste cursuri se vor prezenta la secretariatul colegiului pentru a depune cerere. ORDIN Nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019 privind structura anului şcolar 2019 – 2020 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL Nr.3405/30.09.2016 Dezbătut CP: 16.09.2016 Aprobat CA: 30 ... 2 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular, aprobat prin O.M. nr. 5079 / 2016. Art. 4. Regulile de disciplină şi obligaţiile reciproce ale întregului personal, precum şi ale elevilor şi Scoala Anton Pann > Profesori > Profesori > Planificări ... Mapa cadrului didactic si a DIRIGINTELUI.docx (272,1 kb) Raport de activitate sem 1 2016-2017.docx (369,04 kb) Raport de activitate sem 1 2016-2017.pdf (462,72 kb) www.scoalahipocrate.ro Avizat, Președinte FIUCB. Ing. ec. Marian Vintilescu. PROIECT DE DEZVOLTARE A . ȘCOLII SANITARE POSTLICEALE „HIPOCRATE” 2018-2022 CUPRINS. Argument Partea I – Contextul Viziunea scolii Misiunea scolii Tinte strategice Populatia scolara Baza materiala Dezvoltarea resurselor umane Proiecte parteneriate si activitati de cooperare europeana Programe si proiecte, relatii internationale

Planificare 2016-2017; Mapa dirigintelui MAPA DIRIGINTELUI (publicat 25.09.2013) 1. Structura anului şcolar ORDIN privind structura anului şcolar 2013 – 2014 . 2. Tabel nominal cu elevii clasei şi responsabilitățile acestora (date de contact‐ tel., email) 3. Planul de actiune al scolii | LICEUL TEHNOLOGIC CRÎMPOIA Totodată li s-a prezentat elevilor mapa cu profilele ocupaţionale, acestea cuprizând informaţii detaliate despre fiecare meserie sau profesie în parte,respectiv descrierea ocupaţiei şi conţinutul muncii, echipamentele şi instrumentele de lucru, atribuţiile şi responsabilităţile, programul de lucru, mediul de activitate, situaţiile Documente manageriale | Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dumbrava ... Anul şcolar 2016-2017 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare, şi se structurează în două semestre: semestrul I (12 septembrie 2016 – 3 februarie 2017) şi semestrul al II-lea (13 februarie 2017 – 16 iunie 2017).

Educatia interculturala premisa a formarii cetateanului ...

OPIS MAPA DIRIGINŢI AN ŞCOLAR 2016-2017 Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău 1. Orar clasă 2. Opţionale clasă 3. Orar cadru didactic 4. Structura anului şcolar 5. Centralizator plan cadru 6. Fişă atribuţii diriginte 7. Fişă portofoliu profesor 8. Fişă … COLEGIUL TEHNIC ”ALESANDRU PAPIU ILARIAN” ZALĂU SĂLAJ 2016/2017 clasa a xii-a 2017/2018. 3 schema orarĂ a claselor ix-xii nr. crt. aria curricularĂ/ disciplina clasa/nr.ore ix x xi xii 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 mapa dirigintelui 1. … Colegiul Economic Administrativ: Mapa dirigintelui Planificare 2016-2017; Mapa dirigintelui MAPA DIRIGINTELUI (publicat 25.09.2013) 1. Structura anului şcolar ORDIN privind structura anului şcolar 2013 – 2014 . 2. Tabel nominal cu elevii clasei şi responsabilitățile acestora (date de contact‐ tel., email) 3.


16 Oct 2017 dovezile aferente (cuprinse in portofoliul /caietul dirigintelui). Periodic. Resp. în anul şcolar 2016 – 2017 şi proiectul planului managerial 

Caietul dirigintelui - Liceul Tehnologic Petru Rares Bacau

MAPA DIRIGINTELUI Află câteva recomandări privind ora de consiliere. Află ce trebuie documente trebuie să conţină mapa dirigintelui. Calendarul si structura anului scolar 2016-2017 A fost publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 552 din 21 iulie, Ordinul MENCS nr. 4577/2016 privind structura anului şcolar 2016-2017.

Leave a Reply